Blog

Zorg voor je huis!

Je huis is je eigen lichaam. We leven in een van de rijkste en gelukkigste landen ter wereld en toch worden we steeds zieker.

Ons wordt geleerd om ons lichaam te beheersen met onze geest. Alsof onze geest hoger is dan ons lichaam. Maar ons lichaam heeft een intelligentie die nog niet goed begrepen wordt.

Spanning wordt in het lichaam vertaald met hoofdpijn en of buikpijn. Dit voorbeeld snappen we allemaal. Waarom luisteren we niet naar de andere signalen? Het lichaam geeft met een pijn een signaal af dat je niet op de goede weg bent!

Door je lichaam niet te erkennen voelt de ziel zich dakloos. Door niet te luisteren naar je lichaam overschrijden we de grenzen, waardoor er vele klachten kunnen ontstaan.

Heel de kloof tussen lichaam en geest. Heel onze fundering, het lichaam en geest, de basis waarop alles gebouwd is.

PREVENTIE IS BETER DAN GENEZEN!
Leer om te luisteren naar je lichaam!
Soms heb je hulp nodig om de fundering te helen!

De geestkracht

Vaak hoor je mensen zeggen dat je voor alternatieve geneeskunde open moet staan anders helpt het niet. Met het geen wat mensen zeggen benadrukken ze de kracht van de geest. Met het niet open staan voor alternatieve geneeskunde wordt de kracht van de geest benadrukt. Doordat er zo gedacht wordt werkt alternatieve geneeskunde niet en sluit je het zelf genezend vermogen af.

De geest is juist de grootste veroorzaker van klachten, namelijk stress.

Een aanrader is om naast de reguliere geneeskunde ook de alternatieve geneeskunde te doen. Samen kunnen ze het genezingsproces beter bevorderen.

Zelf heb ik daarmee goede ervaringen.

Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt

Wij kennen de wereld alleen door het venster van onze geest.
Als onze geest luidruchtig is, is de wereld dat ook.
En als onze geest vredig is, is de wereld dat ook.
Kennis hebben van onze geest is net zo belangrijk als proberen de wereld te veranderen

We voelen ons niet alleen ongelukkig, omdat er iets ergs is gebeurd.
Maar ook door de rondkolkende gedachten over wat er gebeurd is

Uit boek van Heamin Sunim, Dingen die je alleen ziet ajs je er de tijd voor neemt. Heamin Sunim is een Koreaanse boeddhistische monnik en filosoof.

Een persoonlijk verhaal

Twee keer heb ik mogen ervaren hoe het zelf genezend vermogen van het lichaam werkt. 
In 2013 kreeg ik een totaal onbekende longontsteking die 1,5 jaar duurde. Dit jaar had ik, gedurende 4 maanden, allerlei vage klachten, waardoor ik niet kon werken. Ik was te moe om maar iets te doen. Voor de internist was ik een raadsel. De uiteindelijke diagnose is spier reuma. De kans op genezen is groot.  
 
Als ik ziek ben dan volg ik de route van complementaire geneeskunde; regulier en alternatief. De reguliere om zaken uit te sluiten een soms een duwtje in de rug te krijgen door medicijnen, en alternatieve om te werken aan mijn emoties en gedrag.

We weten allemaal welke invloed de geest op het lichaam heeft. Door emoties zoals; woede, boosheid en verdriet kan het lichaam in de war raken, waardoor er allerlei fysiek klachten kunnen ontstaan.  

In die twee ziekten periode heb ik veel naar mijn emoties en gedrag gekeken. Wat maakt het dat ik woede heb? Op wie of wat. Hetzelfde deed ik met boosheid en verdriet. Uiteindelijk kon ik het verleden loslaten en aan mijn nieuwe zelf werken. Een zelf die meer voor zichzelf op komt en zijn grenzen heeft. Iemand die meer voor zichzelf zorgt en meer luistert wat het lichaam te vertellen heeft. In beide gevallen heb ik door aan gedrag en emoties te werken het zelf genezend vermogen in werking gezet en kon voor 95% genezen. De artsen vonden dat verbazingwekkend. Om die laatste 5% te genezen hielpen de medicijnen als het laatste duwtje in de rug.

Door het werken aan mijn emoties heb ik niet aan symptoombestrijding (komt later weer terug) gedaan maar een nieuwe goede basis gelegd voor een nieuw gezond leven. 

Ik ben en natuurgeneeskundig therapeut, maar ik ben ook mens met mijn eigen rugzak, die ook ziek kan worden. Mijn ervaringen kunnen je helpen of mensen in je omgeving helpen om een beter gezonde basis te krijgen om gezonder te leven.  

Mijn advies is dan ook; Gun jezelf een complementaire geneeskundige behandeling. 

De Akasha kronieken

Is er een boek die over het bestaan van jouw leven gaat?

De Akasha kronieken is het energetisch archief van leven reis en je ziel. Het is een persoonlijke bibliotheek van je ziel.

De Akasha kronieken kunnen je helpen om in te zien waarom je bent zoals je bent en waarom je doet zoals je doet en wat je bestemming kan zijn. Als je met de Akasha kronieken gaat werken dan ontstaat er een bewustwording, waardoor het zelf genezend vermogen wordt ingezet. Het helpt je om een weg te vinden naar innerlijke vrede. De onrust verdwijnt en daarvoor komt een gevoel van rust en opluchting.

Christina, tweeling als licht geboren

Het boek “Christina tweeling als licht geboren” gaat over een jonge vrouw, Christina uit Zwitserland dat geboren is met een zeer sterk verruimd bewustzijn en behoort daarmee tot een nieuwe generatie van jonge revolutionaire denkers.

Het boek beschrijft hoe Christina natuurlijk omgaat met diverse paranormale gaven en hoe ze communiceert met dieren en planten.

Een aanrader voor diegene die anders denken en voelen en geloven dat er meer is tussen hemel en aarde.

Mentor

Binnen mijn praktijk werk ik niet alleen als alternatief natuurgeneeskundige, maar ook als coach en mentor voor jongeren en ouderen. Je hoeft geen lichamelijke, emotionele of psychische klacht te hebben om door mij geholpen te worden. Je kan ook komen als je even vast zit in het leven en op zoek bent naar een mentor. Gewoon iemand die naar je luistert en je kan helpen om verder te komen.

 In de Griekse mythologie is Mentor de raadgever en trouwe vriend van Odysseus, die hem bij zijn vertrek naar Troje vraagt om de opvoeding van zijn zoontje Telemachos over te nemen. Als Odysseus maar niet terugkomt van zijn reis, spreekt Mentor Telemachos moed in om op zoek te gaan naar zijn vader. Daaruit kwam het begrip mentor voort als symbool voor de relatie tussen iemand met levenservaring en meer kennis op een specifiek terrein.

De Amerikaanse ontwikkelingspsycholoog Emily Werner deed meerjarig onderzoek naar veerkracht, het vermogen om het hoofd te bieden aan tegenslagen. Daaruit blijkt dat mentor-relaties tussen jongeren en volwassenen voor de jongeren fungeren als een buffer tegen allerlei problemen. Denk aan een scheiding, armoede of het overlijden van ouders en de (psychische) problemen die hierdoor kunnen ontstaan. Mentoren zijn een emotionele steun en toeverlaat voor de jongeren maar ook ouderen. Zij bieden een cultureel en normatief kader en verlenen soms praktische steun.

De twee onderste alinea’s zijn een verkorte samenvatting van een artikel uit het NRC van 18 juli 2019.

Jeuk!!!

Sommige mensen – naar schatting twee miljoen Nederlanders – hebben alle dagen jeuk. Gek worden ze ervan. Grofweg bestaan er vijf typen jeuk. Er is dermatologische jeuk, veroorzaakt door een huidziekte of schimmel. Systemische jeuk, door lever- of nierziekten, kanker, diabetes of zwangerschap. Neurologische jeuk, door beschadigingen aan het zenuwstelsel. Psychogene jeuk, door een psychiatrische aandoening, zoals depressie, een angststoornis of ‘parasietenwaan’. En ten slotte zogeheten pruritoceptieve jeuk, genoemd naar de wetenschappelijke naam jeuk, pruritus. Dat laatste type wordt veroorzaakt door externe factoren, zoals een insectenbeet of pollen.Over de mechanismen achter jeuk is nog weinig bekend. „Jeuk is een belangrijk probleem bij veel ziekten. Merkwaardig dat er zo weinig onderzoek naar wordt gedaan”, vindt Ronald Oude Elferink, hoogleraar experimentele hepatologie bij het Amsterdam UMC. Hij onderzoekt jeuk bij leverziekten. „Dicht bij geneesmiddelen zijn we nog niet.”

Signalen voor jeuk en pijn

Tot zo’n twintig jaar geleden dacht men dat jeuk een lichte vorm van pijn was, met eenzelfde neurofysiologische basis. Maar nee. De signalen voor jeuk en pijn lopen wel via hetzelfde type zenuwbanen, C-vezels, maar het lijkt erop dat er C-vezels zijn die specifiek pijn doorgeven, of juist jeuk – hoewel er waarschijnlijk ook zenuwen zijn die beide kunnen. Jeuk ontstaat doordat bepaalde moleculen de uiteinden van jeukgeleidende neuronen prikkelen en zo specifieke receptoren activeren, die vervolgens een signaal via het ruggenmerg naar de hersenen sturen. Die prikkelmoleculen zijn vaak histaminen: stoffen die het lichaam zelf aanmaakt als reactie op allergenen, zoals stuifmeel of muggenspeeksel. Maar de afgelopen decennia is gebleken dat er nogal wat histamine-onafhankelijke vormen van jeuk zijn, vertelt Oude Elferink. Die kun je niet bestrijden met de antihistaminen die wel helpen bij hooikoorts of insectenbeten. Die jeuk ontstaat dus na een prikkel met andere moleculen – maar welke weten we vaak niet.

Zenuwen in het ruggenmerg

Krabben helpt echt, bewezen Amerikaanse onderzoekers in 2009. Het blokkeert tijdelijk zenuwen in het ruggenmerg die het jeuksignaal doorgeven aan de hersenen. Hoe dat blokkeren werkt, is onbekend. Opvallend is dat jeuk- en pijngeleidende zenuwbanen elkaar lijken te beïnvloeden. Recent onderzoek suggereert dat dat komt door interneuronen: dwarsverbindingen tussen zenuwbanen in het ruggenmerg. Een pijnsignaal blijkt het jeuksignaal in het ruggenmerg te blokkeren . Dat verklaart volgens Oude Elferink waarom het helpt om met je nagel een kruisje in een muggenbult te zetten. Maar het helpt ook dat dat kruisje een oude volkswijsheid is. Jeuk is bij uitstek onderhevig aan het placebo-effect: als je denkt dat iets helpt, dan helpt het. Dat ontdekte Andrea Evers, hoogleraar gezondheidspsychologie aan de Universiteit Leiden. Ze vergeleek antihistaminen met placebo. „Zelfs op hersenscans kun je dat placebo-effect terugzien”, vertelt ze. „En ook het nocebo-effect: dat mensen meer jeuk ervaren als ze denken dat iets gaat jeuken.” Alleen al dénken aan jeuk kan mensen jeuk geven, merkt ze op. „Dat kunnen we nog niet goed verklaren”, zegt ze. „Het werkt specifiek voor jeuk, en niet voor pijn.

NCR, 13 april 2019

Heal

Op Netflix is de film/documentaire Heal te zien.

De film gaat over de invloed van onze geest op het lichaam.
Stress, bewuste of onbewuste, is de grootste ziekteveroorzaker laat de film zien.

Er wordt duidelijk gemaakt hoe de werking van de geest is op het genezingsproces van het lichaam.
Laat je inspireren om anders in het leven te staan!

Veel kijkplezier!!