Mentor

Binnen mijn praktijk werk ik niet alleen als alternatief natuurgeneeskundige, maar ook als coach en mentor voor jongeren en ouderen. Je hoeft geen lichamelijke, emotionele of psychische klacht te hebben om door mij geholpen te worden. Je kan ook komen als je even vast zit in het leven en op zoek bent naar een mentor. Gewoon iemand die naar je luistert en je kan helpen om verder te komen.

 In de Griekse mythologie is Mentor de raadgever en trouwe vriend van Odysseus, die hem bij zijn vertrek naar Troje vraagt om de opvoeding van zijn zoontje Telemachos over te nemen. Als Odysseus maar niet terugkomt van zijn reis, spreekt Mentor Telemachos moed in om op zoek te gaan naar zijn vader. Daaruit kwam het begrip mentor voort als symbool voor de relatie tussen iemand met levenservaring en meer kennis op een specifiek terrein.

De Amerikaanse ontwikkelingspsycholoog Emily Werner deed meerjarig onderzoek naar veerkracht, het vermogen om het hoofd te bieden aan tegenslagen. Daaruit blijkt dat mentor-relaties tussen jongeren en volwassenen voor de jongeren fungeren als een buffer tegen allerlei problemen. Denk aan een scheiding, armoede of het overlijden van ouders en de (psychische) problemen die hierdoor kunnen ontstaan. Mentoren zijn een emotionele steun en toeverlaat voor de jongeren maar ook ouderen. Zij bieden een cultureel en normatief kader en verlenen soms praktische steun.

De twee onderste alinea’s zijn een verkorte samenvatting van een artikel uit het NRC van 18 juli 2019.