Privacyverklaring

Nieuwsbrieven

Met je aanmelding op pnaw.nl geeft je toestemming voor de opname van je naam en e-mailadres in ons mailingbestand. Je kunt je uitschrijven via de uitschrijflink onderaan elke nieuwsbrief. Of je kunt een e-mail sturen naar info@pnaw.nl met het verzoek je uit te schrijven.

Gebruik van persoonsgegevens en delen van data met derden

PNAW gebruikt je gegevens om nieuwsbrieven te versturen. Je gegevens worden nooit verstrekt aan derden zonder dat je ons hiervoor toestemming geeft.

Beveiliging

PNAW neemt redelijke beveiligingsmaatregelen om de door haar beheerde persoonlijke informatie te helpen beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang en ongeautoriseerde openbaarmaking of wijziging.

Praktijk Natuurgeneeskunde Amsterdam West

indian sex