Vergeven

Vergeven is een belangrijk onderdeel om het zelf genezend vermogen in werking te zetten. Doordat je vergeeft geef je rust aan jezelf en aanwezige emoties worden minder. Er heeft een afronding plaats gevonden. Maar wat is vergeven nu eigenlijk?

Volgens Wikipedia;
Vergeving is volgens de algemene opvatting het iemand niet meer kwalijk nemen van een ernstige daad. Deze daad overtreft het gewone en is iets waarvoor sorry zeggen niet afdoende is. De slachtoffer van die onterechte daad rekent deze daad dan niet meer toe aan de dader en verlangt dan ook geen genoegdoening meer hiervoor. 

Vergeven is ook je verplaatsen in een ander en tegelijk je eigen rol aanpassen in het verhaal, bijv. van slachtoffer naar deelnemer van een situatie. Je hoeft vergeven niet in een keer te doen. Misschien ben je daar nog niet aan toe. Pas dan kleine pasjes toe om toch vooruit te komen.

Met vergeven help je vooral jezelf!